2017-04-18
Nabór wniosków rolników o oszacowanie strat powstałych przez ujemne skutki przezimowania

Burmistrz Miasta Nieszawa informuje o możliwości składania wniosków o oszacowanie szkód w uprawach spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania w sezonie zimowym 2016/2017.

Wnioski należy składać w terminie do 5 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Miasta Nieszawa, pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu. Druk wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępny jest:

- w siedzibie Urzędu Miasta Nieszawa, pokój nr 1.

- poniżej

Szczegółowych informacji udzieli pracownik Referatu Gospodarki Komunalnej: Jakub Chmielewski, pok. nr 1, telefon: 54 283 81 26

Wniosek o oszacowanie szkód

(należy wejść w łącze powyżej)