2017-03-30
Rachunki - stypendia

 

Burmistrz Miasta Nieszawa informuje, iż w dniach od 31.03.2017r. do 05.04.2017r.

zbierane będą rachunki na pomoc materialną o charaterze socjalnym

za miesiące styczeń, luty, marzec 2017r.

w kwocie po 100,00zł miesięcznie na jedno dziecko.

Wypłata stypendiów nastąpi w dniu 13.04.2017r. ( czwartek).