2017-03-16
Kontener na odpady budowlano-rozbiórkowe od 20.03.2017 r.

OGŁOSZENIE

Najbliższy termin odbioru odpadów komunalnych  w ramach PSZOK, zlokalizowanego naprzeciwko cmentarza  (ul. Warszawska):

Od 20.03.2017 r. do 22.03.2017 r. - odpady budowlano-rozbiórkowe

Zabrania się wrzucania gruzu budowlanego do kontenera. Odpady te zostaną odebrane w odrębnej zbiórce.

Odpady budowlane to: materiał tynkarski, betonowy, drewno z rozbiórki, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, materiały pokryć dachowych, odpady instalacyjne oraz wszystkie inne frakcje odpadowe powstałe w trakcie prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych.