2017-02-17
XXII Sesja Rady Miejskiej Nieszawa

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na XXII Sesję Rady Miejskiej Nieszawa w dniu 23 lutego 2017r.. Rozpoczęcie obrad o godz. 15.30 w sali narad Urzędu Miasta Nieszawa.


Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji i stwierdzenie kworum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.

4. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.

5. Zapytania mieszkańców.

6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.

7. Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie: 

1)przyjęcia projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i klas dotychczasowych gimnazjum prowadzonych w szkole podstawowej do nowego ustroju szkolnego: 

                - wystąpienie poszczególnych komisji

- dyskusja

- podjęcie uchwały

 

8. Zapytania i interpelacje.

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie obrad.  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Agnieszka Ochocińska