2016-09-06
Punkt Psychologiczny dla mieszkańców Nieszawy

Miejska Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nieszawie informuje:

Punkt Psychologiczny dla mieszkańców Nieszawy

Najbliższy dyżur: 6 września 2016 w godz. od 11.00 do 13.30
          7 września 2016 w godz. od 12.00 do 13.30

Siedziba: Sala posiedzeń Urzędu Miasta Nieszawa

kontakt w sprawach organizacyjnych, rejestracja: w MOPS,  telefonicznie: 54  283-80-31
Zajęcia prowadzi Pani Halina Duło - psycholog.