2016-08-30
Kondolencje

Koleżance

Ewie Renieckiej 

 

wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci  

MĘŻA

 

składają 

BURMISTRZ MIASTA 

wraz z pracownikami Urzędu Miasta

oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nieszawie