2015-08-03
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2015

                   Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2015 roku .

 

         Burmistrz Miasta Nieszawa informuje:

 

Każdy rolnik, który chce odzyskać w 2015 r. część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT:

 

  • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 28 lutego 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,

 

  • w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

 

Rozporządzeniem z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. (Dz.U. z 2014 poz.1669), Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu akcyzy na 2015 r. w wysokości 0,95 zł na 1 litr oleju. Oznacza to, że zwrot nie może być wyższy niż 81,70 zł na 1 hektar powierzchni użytków rolnych (0,95 × 86).

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

            - 1-30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

- 1-31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Podstawą zwrotu podatku akcyzowego jest wniosek, którego wzór określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. poz.789). Wzór wniosku o z zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest na stronie internetowej tutejszego urzędu oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl), a także w tutejszym Urzędzie Miasta w pokju nr 8.

 

Do wniosku o zwrot podatku producent rolny dołączyć musi faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 

Rolnicy, którzy są dzierżawcami użytków rolnych proszeni są o dostarczenie kserokopii umów dzierżawy lub oświadczenia właściciela użytków rolnych, że nie będzie ubiegał się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. (wzór o na stronie internetowej tutejszego urzędu a także w tutejszym Urzędzie Miasta w pokoju nr 8).

#DOC# pliki do pobrania