2015-07-31
INFORMACJA - szkody w rolnictwie

Burmistrz  Miasta Nieszawa  informuje, że została rozpoczęta procedura przyjmowania wniosków  o oszacowanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne (grad, opady itp.)  w 2015 r.    na terenie Gminy Nieszawa z wyszczególnieniem: rodzaju i powierzchni uprawy oraz % strat w stosunku do całej uprawy. Przedmiotowe informacje prosimy składać na piśmie w sekretariacie Urzędu Miasta Nieszawa (pok. nr 3) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 sierpnia 2015 r. Po upływie w/w terminu wnioski nie będą rozpatrywane. Monitorowanie sytuacji ma na celu powiadomienie służb Wojewody w zakresie powołania komisji ds. szacowania szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne (grad, opady itp.)  w 2015 r.

 

Formularz wniosku o oszacowanie szkód dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta w Nieszawie

  (pokój nr 8) oraz na stronie urzędu (BIP).

Osoba do konatktu: Emila Kejna ref. ds podatkowych i księgowości budżetowej;  tel.: 883 640 399.