2015-06-10
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Urząd Miasta w Nieszawie informuje iż do dnia 12 czerwca 2015 r., będą zbierane rachunki na pomoc materialną  o charakterze socjalnym za miesiąc czerwiec w kwocie 85,00 zł na jedno dziecko. Wypłata stypendiów nastąpi w dniu 15 czerwca 2015 r.

 

Skarbnik Miasta

mgr inż. Anna Komorowska