2015-06-08
Ważne terminy dotyczące stypendiów

OGŁOSZENIE

Urząd Miasta w Nieszawie informuje, iż do dnia 15 maja (piątek) 2015r. będą zbierane rachunki na pomoc materialną o charakterze socjalnym za miesiąc MAJ w kwocie 85,00 zł na jedno dziecko. Wypłata stypendiów nastąpi w dniu 18 maja (poniedziałek) 2015r.