2015-04-14
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

 

Urząd Miasta w Nieszawie informuje iż do dnia 16 kwietnia 2015r., będą zbierane rachunki na pomoc materialną o charakterze socjalnym za miesiąc kwiecień, w kwocie 85,00 zł na jedno dziecko. Wypłata stypendiów nastąpi w dniu 17 kwietnia 2015r.

 

 

Burmistrz Miasta Nieszawa

mgr inż. Przemysław Jankowski