2015-04-08
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE 

Urząd Miasta w Nieszawie informuje iż do dnia 09 kwietnia 2015r., będą zbierane rachunki na pomoc materialną o charakterze socjalnym za miesiące luty - marzec w kwocie 85,00 zł na jedno dziecko. Wypłata stypendiów nastąpi w dniu 10 kwietnia br.

 

Burmistrz Miasta Nieszawa

mgr inż. Przemysław Jankowski