2015-04-02
EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Szanowni Państwo,

     Od 30 maja do 5 czerwca 2015r. Polska po raz pierwszy włączy się w ogólnoeuropejską inicjatywę pn. Europejski Tydzień Zrównoważonego Rozwoju (ESDW). Głównym zadaniem projektu jest inicjowanie działań promujących i wspierających implementację zrównoważonego rozwoju we wszystkich jego aspektach - gospodarczym, społecznym i środowiskowym.

    Działania będące częścią projektu przyczynią się, między innymi, do rozwoju technologii, kształtowania świadomości w społeczeństwie oraz budowania zasobów potrzebnej wiedzy. Z tego względu  inicjatywa jest skierowana do szerokiego grona podmiotów zarówno w sektorze państwowym, jak i prywatnym. Projekt kierowany jest również do poszczególnych obywateli.

     Aby wziąć udział w projekcie, należy zaproponować działanie (konferencję, wystawę, projekt filmowy, działanie społeczne, inicjatywę biznesową, projekt edukacyjny itp.), które swoim zasięgiem obejmuje co najmniej jeden z aspektów zrównoważonego rozwoju. Należy zarejestrować pomysł na europejskiej platformie  http://www.esdw.eu , a następnie zorganizować i wypromować Państwa inicjatywę od 30 maja do 5 czerwca br.

     Udział w projekcie to przede wszystkim możliwość współuczestnictwa w promowaniu zachowań opartych na zrównoważonym rozwoju w Europie. Jest to również szansa na nawiązanie kontaktów, czerpanie inspiracji oraz odnajdywanie rozwiązań, które w przyszłości mogą zaowocować usprawnieniami w wielu aspektach życia obywateli.

Chcielibyśmy bardzo serdecznie zachęcić Państwa do udziału w tej inicjatywie oraz promowania jej w swoim środowisku.