2015-04-01
OGŁOSZENIE

Urząd Miasta w Nieszawie informuje iż dnia 2 kwietnia 2015r., nastąpi wypłata stypendiów socjalnych w kasie Urzędu Miasta za miesiąc styczeń 2015r., w kwocie 85,00 zł na jedno dziecko. Osoby które nie dostarczyły jeszcze rachunków proszone są o rozliczenie się z brakujących faktur w dniu 1 kwietnia 2015r.

 

Burmistrz Miasta Nieszawa

mgr inż. Przemysław Jankowski