2015-03-30
WAŻNE OGŁOSZENIE !

OGŁOSZENIE 

 

Urząd Miasta w Nieszawie Iinformuje iż 16 marca 2015r., minął termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązanie pieniężnego. Osoby które nie dokonały opłat proszone są o jak najszybsze uregulowanie zaległości nie później niż do dnia 03 kwietnia 2015r. Po tym terminie zostaną wystawione upomnienia co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

 

Burmistrza Miasta Nieszawa

mgr inż. Przemysław Jankowski