2015-03-30
OGŁOSZENIE !

OGŁOSZENIE !!!

 

Urząd Miasta w Nieszawie przypomina o termine uiszczenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów do dnia 31 marca 2015r. Po tym terminie osoby które nie dokonają wpłaty zostaną obciążone dodatkowymi kosztami upomnienia.

 

Burmistrz Miasta Nieszawa

mgr inż. Przemysław Jankowski