2015-03-23
wywóz popiołu

 Od miesiąca kwietnia popiół będzie odbierany tylko od właścicieli nieruchomości, którzy dokonują zgłoszenia w Urzędzie Miasta Nieszawa. Zgłoszeń można dokonywać osobiście w sekretariacie lub pod nr. telefonu 542838126, 542838176. Najbliższy termin wywozu popiołu 13-14 kwietnia. Zgłoszeń prosimy dokonywać do dnia 10 kwietnia do godz. 14:00.