2015-03-19
ROLNICY !!!
W dniu 20 marca 2015r. od godz. 7.30 do 14.00 w Urzędzie Miasta w Nieszawie (sala posiedzeń) rolnicy będą mogli skorzystać z fachowej pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie. Pomoc ta jest odpłatna zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wszystkich zainteresowanych rolników serdecznie zapraszamy.