_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Aktualności

__________________________________________________________________

 

Zostały dwa tygodnie na wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

Już tylko dwa tygodnie pozostały przedsiębiorcom na uzyskanie wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych. Od stycznia za przechowywanie dokumentów pracowniczych bez wymaganych uprawnień może grozić kara nawet do 100 tys. zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że każdy, kto prowadzi działalność związaną
z przechowywaniem dokumentacji kadrowo-płacowej firm, musi być wpisany do rejestru przechowawców, który prowadzą marszałkowie województw. Niestety część dokumentacji jest przechowywana przez firmy niewpisane do rejestru, a dodatkowo warunki przechowywania niejednokrotnie odbiegają od standardów, jakie obowiązują firmy przechowawcze. Jednak już od stycznia 2019 roku wchodzi w życie ustawa o e-aktach, która skraca czas obowiązkowego przechowywania akt i umożliwia ich gromadzenie także w formie elektronicznej. Wprowadza ona również wysokie kary za przechowywanie dokumentów bez wymaganych uprawnień,
a przedsiębiorca, który nie zdąży zdobyć uprawnień przed upływem 31 grudnia 2018 roku będzie musiał zakończyć działalność przechowalniczą, a dokumentację przekazać do firmy, która takie uprawnienia posiada.

Od 1 stycznia 2019 roku za przechowywanie akt bez wymaganych uprawnień przedsiębiorca zapłaci karę do 100 tys. zł. Przedsiębiorca, który do końca roku zgłosi do marszałka województwa wniosek
o wpisanie do rejestru, nie musi natomiast obawiać się żadnej kary za ujawnienie swojej działalności. Samo zgłoszenie zaś jest proste i zajmuje tylko chwilę. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o zgodności i kompletności danych oraz o spełnianiu warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przechowywania dokumentacji osobowej. Dodatkowo wymagany jest także dowód zapłacenia opłaty skarbowej. Sprawę można załatwić korespondencyjnie.   

__________________________________________________________________

Związek Miast Polskich, pod patronatem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz we współpracy z Policją i Federacją Konsumentów prowadzi
Kampanię Informacyjną Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE mającą na celu przeciwdziałanie przestępstwom z użyciem skradzionych i zagubionych dokumentów tożsamości.

System uruchomiony 1 stycznia 2014 roku przez Związek Banków Polskich.
To narzędzie, które pozwala na szybkie i efektywne zastrzeganie skradzionych lub zagubionych kart płatniczych.
Wystarczy zadzwonić pod numer telefonu (828 828 828 by zastrzec swoją kartę.

Wiecej informacji można uzyskać klikając pod następujące adresy: 

www.dokumentyzastrzezone.pl oraz www.zastrzegam.pl

Uwaga

Z dniem 1 stycznia 2019r. zmienią się zasady segregacji odpadów komunalnych.

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy Państwa na spotkania informacyjne w każdy wtorek grudnia  o godz. 16.00 w sali obrad Urzędu Miasta.
__________________________________________________________________

Informujemy, że na naszej stronie internetowej można już oglądać nagrania z ostatniej sesji Rady Miejskiej. Archiwalne nagrania sesji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na kanale Urzędu Miasta Nieszawa w serwisie Youtube.

__________________________________________________________________

Nieszawa, dnia 04 grudnia 2018r.

Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego
na Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Nieszawa.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje o wyniku zapytania ofertowego na realizację zadania pod nazwą: „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Nieszawa”, skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie informuje, że w terminie ofertowym tj. do dnia 30.11.2018 roku do godziny 12.00 wpłynęła 1 oferta złożona przez Caritas Diecezji Włocławskiej, ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek.
W następstwie powyższego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieszawie dokonał rozstrzygnięcia i wyboru oferty.
Zadanie ofertowe powierza się Caritas Diecezji Włocławskiej, ul. Gdańska 2/4, 87-800 Włocławek.


Kierownik MOPS
w Nieszawie
Emilia Wiśniewska

Ogłoszenie


    Gmina Miejska Nieszawa informuje, iż  wnioski o oszacowanie szkód i ustalenie wysokości odszkodowania za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne  przyjmowane są w formie pisemnej na następujący adres korespondencyjny Koła Łowieckiego:

    -Obwód łowiecki nr 199 Lubanie  WOJSKOWE KOŁO ŁOWIECKIE NR 255”WIARUS „     ul. Wojska Polskiego 5 87-720 Ciechocinek

    -Obwód łowiecki nr 182 KOŁO ŁOWIECKIE NR 2 „ZDRÓJ” Ciechocinek ul. Norwida 22     87-720 Ciechocinek.

Wzór wniosków  dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Nieszawa w zakładce dla rolników.
 

_________________________________________________________________

Uwaga !
Zmiana godzin pracy kasy Urzędu Miasta
Informujemy, że od dnia 10 września 2018 roku ulegną zmianie godziny pracy kasy urzędu.
Kasa będzie czynna:

Poniedziałki, środy, czwartki, piątki – godz. 900 - 1330

Wtorki – 900-1630

 

szkolenie jezykowe.jpg

Szkolenie językowe – sprawdź, czy także dla Ciebie

Chcesz nauczyć się języka angielskiego, francuskiego lub niemieckiego, a może podwyższyć swoje umiejętności w zakresie tych języków? Będzie to możliwe dzięki darmowym kursom, organizowanym przez Urząd Marszałkowski we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej w Przysieku i firmą Training House. Aby wyrazić chęć uczestnictwa należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na dostępnej od 29 października stronie internetowej www.projektmowiszmasz.pl.

Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji z zakresu języków obcych
i przynależą do minimum jednej z grup:

- osoby o niskich kwalifikacjach  (tj. maksymalnie średnie wykształcenie),

- osoby z niepełnosprawnościami (bez względu na poziom wykształcenia),

- osoby powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształcenia).

Do uczestnictwa zapraszamy również osoby w wieku powyżej 65 roku życia, o ile zadeklarują gotowość do podjęcia zatrudnienia po zakończeniu udziału w projekcie. Z udziału w projekcie wyłączone są osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Z kursów skorzysta dziesięć tysięcy osób z województwa kujawsko – pomorskiego. Będą one trwały 180 godzin. Uczestnicy w tym czasie przygotują się do egzaminu językowego po którym otrzymają certyfikat potwierdzający zdobycie określonego poziomu biegłości językowej (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego), np. TOEIC, WiDaF, TFI.

Udział w kursach i egzaminach jest darmowy, uczestnicy zobowiązani zostaną jedynie do pokrycia kosztów zakupu podręczników.

Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod adresem mailowym zapisy@projektmowiszmasz.pl lub pod numerem telefonu 507927366.

 

 

Chcesz na bieżąco otrzymywać ważne informacje, komunikaty i ostrzeżenia z Twojej okolicy ? Zapisz się do bezpłatnego serwisu SMS.

Jak dołączyć do serwisu ?
O serwisie SISMS

__________________________________________________________________

Przejdź na stronę projektu...


Rozkład jazdy i połączenia PKS, PKP, BUS, Arriva, PR
 


Odjazdy z przystanku
Nieszawa - Pl. Jagiellończyka.

_______________________________________________________________________________________________


Nieszawa to miasto o ciekawej i złożonej historii. Położone w pradolinie Wisły, na krańcach Kujaw w połowie drogi między Włocławkiem i Toruniem jest już trzecim miejscem lokacji miasta.

Sorry, the PDF could not be displayed. Click here to download the PDF

_______________________________________________________________________________________________

16 grudnia 2018 r. o godzinie 17:00 w Nieszawie odbyło się spotkanie wigilijne z mieszkańcami miasta. W programie spotkanie odbył się koncert piosenek świątecznych w wykonaniu Aleksandra Kamedulskiego. Burmistrz Miasta Nieszawa Przemysław Jankowski podzielił się opłatkiem z mieszkańcami. Podzielili się nim również ze sobą mieszkańcy. Był również poczęstunek oraz drobne upominki dla dzieci.

Fotorelacja z wydarzenia po kliknięciu w zdjęcie

_______________________________________________________________________________________________

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018

INTRO.jpg

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

12 lipca w ramach cyklu audycji "Wakacyjny PIKnik" Nasze Miasto odwiedziło Polskie Radio Pik. Fotorelację z tego wydarzenia oraz wywiady z ludźmi związanymi z Nieszawą można posłuchać klikając w zdjęcie.

______________________________________________________________________________________________

WP_20170327_17_01_20_Rich.jpgGodziny rejsów, cennik, nr tel.,

 informacje o promie "NIESZAWA":

 

______________________________________________________________________________________________

WIŚLANA TRASA ROWEROWA

______________________________________________________________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Mapa Nieszawy z numeracją budynków

____________________________________________

____________________________________________

Ważne miejsca

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

Muzeum Stanisława Noakowskiego

____________________________________________

Strona Parafii w Nieszawie
Wyświetl większą mapę